Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmaları Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır. Bu kapsamda, toplumun tüm kesimlerinin plana ilişkin beklenti ve katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr linkinde bir anket tasarlanmıştır. Hazırlanan ankete 1-2 dakikanızı ayırıp doldurmanızı istirham eder, katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.