AKÇAKALE JANDARMA KOMUTANLIĞI
 
 
 
 
 
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı Görevleri
 
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen mülki, adli, askeri ve diğer görevleri yerine getirir.


1. MÜLKİ GÖREVLER :


Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmaktır.2. ADLİ GÖREVLER :

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmektir.

3. ASKERİ GÖREVLER :

Askeri kanun ve nizamların gerektirdiği görevleri icra etmektir.
4. DİĞER GÖREVLER :
 
Mülki, adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmaktır.