AKÇAKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
Ercüment TÜRKMEN

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz; Personel, İdari, Evrak Arşiv, Silah Polis Merkezi Amirliğinden Oluşur ettik Destek,, terörle mücadele, güvenlik, Asayiş, BİLGİ TOPLAMA, Trafik Denetleme Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği, Bilgi İşlem Büro Amirliği A.Ş. Patlayıcı Maddeler, Sivil Savunma, Strateji ve Geliştirme.

            İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE Bulunan BÜROLARIN Görevleri:
 

      1) PERSONEL BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri:

·         İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen emir tamimlere cevap vermek Ilgili İşlemleri yapmak A.Ş. A.Ş.

·         Diğer il Emniyet Müdürlükleri A.Ş. Emniyet Birimleri Ile Ilgili yazışmaları yapmak,

·         Valilik Kaymakamlık emir ettik ettik tamimleri Ile Ilgili İşlemleri yürütmek,

·         Genel atamalarda hakkına ilişkin atama islemleri ile ilişik kesme islemlerini yürütmekle,

·         Hakkına ilişkin Geçici görev onayını almakla,

·         Hakkına ilişkin Özlük haklarına İlişkin İşlemleri yapmak, evrakı Düzenlemek, Özlük Dosyalarını

tutmak,

·         İlçemiz kadrosuna atanan personel birim ici ziyaretinde Yer Değişikliği Ile Ilgili İşlemleri yürütmek,

·         Hakkına ilişkin izin, istirahat, istifa, görevden uzaklaştırılma, emeklilik, vefat, ucretsiz izin,

islemlerini Yerine getirmek hakkına ilişkin Yurt disina giden askere ettik,

·         Hakkına ilişkin Yıllık sicil raporlarının doldurulması Ile Ilgili İşlemleri yürütmek,
 

2) İDARİ BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri:

 ·         Doğrudan İlçe Emniyet Amirliğine havale edilen evrak Için emre gore gereğini yapar,

arşivler ziyaretinde Ilgili birimlerle yazışma yaparak sonuçlandırır,

·         Denetlemenin takibi Ile Ilgili İşlemleri yürütmek,

·         AYRINTILI Normal A.Ş. özet Brifinglerin Hazırlanması Ile Ilgili işleri yürütmek,
 

       3) evrak - ARŞİV BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri: 

·   Müdürlüğe gelen evrakı zimmet karsiliginda teslim almak,

·   Gelen evrakı Kontrol ettikten Sonra tetkik ettik havale damgasını vurarak Ilgili   

 birime havale etmek,

·   Şehir disina posta ile gönderilecek evrakı adreslerine gondermek

·   Yıl Sonunda birimlere ait imha edilecek, evrakların imha islemlerini yürütmek.

·   Yıl Sonunda İşlemleri bitmiş Olan evrakların Dosyalama islemlerini yaparak arşivlemek.
 

 4) STRATEJİ GELİŞTİRME DESTEK BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri VE: 

·         Personel maaşları ziyaretinde Özlük hakları islemlerini yapmak,

·        Akaryakıt ödemeleri islemlerini yapmak

·         Kırtasiye A.Ş. Temizlik ödemeleri islemlerini yapmak,

·         Aydınlatma giderleri ödemeleri islemlerini yapmak

·         Emekli kesenekleri islemlerini yapmak,

·         Alım satım islemlerini yapmak,

·         Demirbaş kayıtlarını Düzenlemek,

·         Müdürlüğümüz mirbasa Kayıtlı eşyaları teçhizatı Zimmet yapmak, A.Ş.,

·         Otoların zimmetini yapmak, ziyaretinde Bakım, 
 

       5) SİLAH Patlayıcı MADDELER BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri : 

·         6136 Sayılı kanun ile Silah Ruhsatı alma talebinde bulunanların şahsi tahkikatları,

¸         2521 Avda Sporda Kullanılan Tüfekler Av Bıçaklarının A.Ş. tabancaları Nisan A.Ş. A.Ş. Sayılı

alımı, yapımı, satımı ettik bulundurulmasına dair kanun uygulamasına İlişkin işlemlerin şahsi

dosyaları,

·         Yivsiz av tüfeği kayıt defteri tutmak,

·         Adli makamlarla Yapılan Yazışmalar,

·         Av bayilerine ait şahsi Dosyaları tutmak,

·        Yivsiz av tüfeği ruhsatı alma buy belgesi istatistiki cetvellerini Düzenlemek. 
 

     6) POLİS MERKEZ AMİRLİĞİNİN Görevleri: 

         Polis Merkez Amirliği SORUMLULUK Bölgesinde genel Güvenliği sağlamak, kamu, Tasarruf emniyetini can Malini Muhafaza el istirahatını Temin ile yardıma muhtaç Olanlara yardım etmek, Olayları vukuu bulmadan önleyebilmek amacıyla önleyici kolluk görevlerini yürütmek, meydana gelen Olaylara ettik ettik, mesken masuniyetini Korumak, Halkın ırz A.Ş. Şahıs koyarak sanıkları Yakalamak ziyaretinde delillerini toplayarak adli mercilere intikal ettirmek, adli ettik idari mercilerce nüfuslar dahilinde tevdii edilen Diğer Görevleri Yerine getirmek.  
         

        7) GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri: 

· Devletin Anayasal düzenini, Ülkesini, kamu düzenini yıkarak Yerine istedikleri doğrultuda Bir devlet düzeni kurmak amacındaki Yasadısı kurulmuş Örgütler dışındaki kisi ziyaretinde teşkilatlar Hakkında Bilgi derleyerek değerlendirmek, demokratik kitle örgütlerinin Kuruluş ziyaretinde faaliyetlerinin yasa hükümlerine uygunluğunu izlemek ettik değerlendirme sonucunda Elde edilen verilerden milletiyle bölünmez bütünlügünü A.Ş. yararlanarak ilçe teşkilatının çalışmalarına da yön vererek Elde edilen dokümanlar Genel Müdürlüğe, Diğer illere bildirmek A.Ş.     

           

        · Siyasi Partilerin ilçede teşkilatlanmalarına İlişkin İşlemleri yapmak faaliyetlerinin ettik

Amirliği Çerçevesinde yürütülmesini izlemek,

          · İlçelerde yapilacak genel A.Ş. mahalli seçimlerin Amirliği Çerçevesinde A.Ş. güvenlik icinde

yapilmasini Sağlayıcı güvenlik tedbirleri almak ziyaretinde bununla Ilgili İşlemleri yapmak,

    · Toplantı ettik Gösteri yürüyüşü yapma Hakkının Amirliği Çerçevesinde kullanmasi Için önleyici

güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

    · Makamdan Verilen emir ziyaretinde direktiflerle İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Konularına giren

Diğer İşlemleri yapmak 


  8) BİLGİ TOPLAMA BÜRO AMİRLİĞİNİN  Görevleri: 

·         Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen A.Ş. emir

tamimlerle Ilgili Yapılan Yazışmalar,

·         İl A.Ş. İlçeler arası Yapılan Yazışmalar,

·         Sanıkların işlediği Suçlar takibi GEREKTIREN suçlardan imkb Sanıklar Hakkında Adli tahkikat

YAPILMIS imkb Suçun türüne Göre Bilgisayara Giriş Yapılır,

·         Aranan şahısların yakalanması Halinde düşüm İşlemleri Yapılır,

·         Aranan şahısların yakalanabilmesi Için Ilgili kamu Kuruluşları ile gegbekli Yazışmalar Yapılır,

·         Tevkif, gıyabi tevkif müzekkeresi ziyaretinde yakalama Olanlara Bilgisayara ARANIYOR şehri

Girer. 
 

9) terörle mücadele BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri: 

·         Yasa dışı Örgütler adına suç Işleyen şahısların tespitine çalışmak, Yakalamak, sorgulamak,

Adli Mercilere sevkini sağlamak,

·         İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ile Ilgili yazışma A.Ş.

Konuları takip etmek,

·         İlçedeki Kamu Kurum kuruluşlarına ait sabotajlara Karşı koruma Planları Dosyalarını A.Ş.

muhafaza etmek, takip etmek, A.Ş. güncelleştirmek,

·        Durum temaslarının Sürekli Olarak Kontrol Altına alınması Istenilen şahısların takip ettik A.Ş.

tarassudunu yapmak, Düzenli Olarak üç AYDA BİR rapor yazarak İl Emniyet Müdürlüğü Terör

Mücadele Şube Müdürlüğüne gondermek.

·        Bölgedeki Anarşik ziyaretinde ideolojik Olaylara Karşı gegbekli güvenlik önlemlerini almak, bu Konuda

Düzenli Olarak istihbarat Çalışmaları yapmak, 
 

        10) TRAFİK denetleme BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri: 

·         Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini Tüm kusurlu

unsurlara Göre incelemek, iz ettik delillerini Tespit etmek, Adli işlemlere Esas olmak Üzere

kaza Tespit tutanağı tanzim etmek,

·         2918 Sayılı KTK'nın suç saydığı Bir fiilden Dolayı Sürücüler Hakkında suç ve ceza tutanağı

trafik para cezalarının tahsil ettik takibine ettik etmek Tanzim (ihbarname alındı ​​Peşin ettik)

İlişkin yönetmelik hükümlerine Göre gegbekli İşlemleri yapmak,

·         Milli gösteri yürüyüşleri ettik Toplantı, törenleri devlet, dini Bayramlar, onun türlü sportif

faaliyetlerinin Yer ettik yapıldıgı alanlarda gegbekli trafik önlemlerini almak,

·         Verilen Diğer Hizmetleri Yerine getirmek ile görevlidir. 
 

         11) Asayiş BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri: 

·         Büroya gelen Adli İdari nitelikte evrakların kabulu, Kaydı Ile Ilgili kısım Veya karakola A.Ş.

sevk İşlemleri yapmak,

·         Polis Merkez Amirliği Veya Diğer bürolardan gelen evrakın Kaydı Ile Ilgili birim Veya

Makama sevki,

·         Gelen emir, tamimlerin ettik genelge tr Kısa ZAMANDA Tüm PERSONELE duyurulma,

·         Suçlarla Ilgili istatistiki Bilginin tanzimi ziyaretinde Ilgili Yerlere iletilmesi,

·         Konusu itibari ile ilçemizde Asayiş Büro Amirliğine Cumhuriyet başsavcılığı Askeri A.Ş.

Savcılıklardan gelen yakalama, gıyabi tevkif, cezaevi firarisi, vb. müzekkereli şahısları

yakalayarak Ilgili adli makamlara teslimini yapar,

·        Çeşitli makamlarca aranan şahısların yakalanmasını sağlamak Için istihbari çalışmalarda

bulunur, yakalanamayan Veya Başka illerde ikamet eden şahısların adres tespitlerini yapar,

·        Meydana gelen hırsızlık, dolandırıcılık, ve, oto otodan hırsızlık, Kapkaç, yankesicilik,

tırnakçılık ziyaretinde mala Karşı işlenen suçlarda ekibi ile olay Yerine intikal edip Olayla Ilgili

delilleri toplayarak değerlendirir,

·        F Aili meçhul olayların aydınlatılması, faili firar sanıkların, yakalanması İçin Gerekli

, yapar Çalışmaları 
 

         12) ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİNİN Görevleri:

·         Suç şüphesi ile gelen 18 yaş altı şahısların evrakının tetkikinden Sonra Cumhuriyet

Savcılığına sevkini sağlamak.

·        Kayıp A.Ş. buluntu Çocuklarla Ilgili gegbekli yerleri haberdar etmek, ailelerine bilgi vermek,

teslim etmek, ailelerine ulaşılmadığı taktirde çocuk yuvalarına teslimini sağlamak.

·       Suç mağduru Çocuklarla Ilgili avukat nezdinde ifadelerinin aldırılması akabinde ailelerine A.Ş.

teslimini sağlamak.

·         Çalışmak Tutumluluk Çocuk Şube Müdürlüğü ile talimatlarını Yerine getirmek ettik.

·         Ay sonlarında Emniyet birimlerine gelen Çocuklarla Ilgili gegbekli evrak Dökümanları A.Ş.

istatistiki Bilgi Amaçlı gegbekli birim ziyaretinde kuruluşlara ulaşılmasını sağlamak.

·         Verilen Diğer Görevleri Yerine getirmek.   

           

 

 

KURUM BÜRO TELEFON NUMARALARI VE

                                              Adres:   İstasyon Cad. No:33, Akçakale/Şanlıurfa
                                              Telefon:(0414) 411 2045