İlçemiz Hükümet Konağı Çay Ocağı 2886 sayılı D.İ.K. ‘nin 51 ‘inci maddesinin g fıkrası uyarınca 27/07/2018 Cuma günü saat 14.00 ‘da Akçakale Malmüdürlüğünde 3 (üç) yıllığına ihaleye çıkacaktır. İhale katılmak isteyenler gerekli bilgiyi Akçakale Milli Emlak Servisine bizzat başvurarak gerekli bilgiyi alabilirler.